اخبار آموزشگاه

 

افتخــــارات و جـــــــــــوایز

آزمون پایش تحصیلی سمپاد

آزمون پایش تحصیلی سمپاد

نمایش
کنکــــــــــور

کنکــــــــــور

نمایش
المپیادها و مسابقات علمی

المپیادها و مسابقات علمی

نمایش
مسابقات فرهنگی- هنری و قرآنی

مسابقات فرهنگی- هنری و قرآنی

نمایش
جوایز

جوایز

نمایش
امتحانات داخلی

امتحانات داخلی

نمایش
 

المپیادها و مسابقات علمی

 کسب مدالهای خوشرنگ المپیاد کشوری برای سومین سال متوالی (1402)

 

مدال آوران و افتخار آفرینان المپیادهای علمی کشوری- سال تحصیلی 1401-1400

مدال آوران و افتخار آفرینان المپیادهای علمی کشوری- سال تحصیلی 1400-1399

افتخار آفرینان مرحله اول المپیادهای علمی کشوری- سال تحصیلی 1401-1400

 

هفدهمین همایش کشوری ریاضی پژوهان جوان