اجرای برنامه مشاوره ای « آزمونک صبحانه » برای دانش آموزان پایه دوازدهم

واحد مشاوره دبیرستان فرزانگان 3 برنامه جدیدی با عنوان « آزمونک صبحانه» را برای دانش آموزان پایه دوازدهم به اجرا گذاشته است. در این برنامه هر یکشنبه آزمونهای کاملا شخصی سازی شده به سفارش دانش آموزان برگزار و تحلیل آن به همراه ارائه راهکار در زنگ تفریح اول همان روز به دانش آموز داده خواهد شد. دانش آموزان متقاضی می بایست سفرش خود را تا 24 ساعت قبل از شروع آزمون در لینک زیر ثبت نمایند.
ثبت سفارش آزمونک صبحانه
 
 

تاریخ انتشار: 1402/08/21