اخبار آموزشگاه

 

افتخــــارات و جـــــــــــوایز

آزمون پایش تحصیلی سمپاد

آزمون پایش تحصیلی سمپاد

نمایش
کنکــــــــــور

کنکــــــــــور

نمایش
المپیادها و مسابقات علمی

المپیادها و مسابقات علمی

نمایش
مسابقات فرهنگی- هنری و قرآنی

مسابقات فرهنگی- هنری و قرآنی

نمایش
جوایز

جوایز

نمایش
امتحانات داخلی

امتحانات داخلی

نمایش
 

کنکــــــــــور

افتخارآفرینان کنکور 1401

گروه علوم تجربی

 

گروه ریاضی فیزیک

 

 

 

 

افتخارآفرینان کنکور 1400

گروه علوم تجربی

گروه ریاضی فیزیک

 

 

افتخارآفرینان کنکور 1399

گروه علوم تجربی

گروه ریاضی فیزیک

 

 

افتخارآفرینان کنکور 1398