برگزاری اولین جلسه تخصصی ویژه اولیا ودانش آموزان پایه دوازدهم

جلسه تخصصی ویژه اولیا ودانش آموزان دوازدهم عصر روز چهارشنبه 19 مهر 1402 درمحل دبیرستان فرزانگان ۳ با حضور مشاورین؛ مدیریت وکادراجرایی وبا دعوت از مادران ودختران موفق در کنکور ۱۴۰۲ دبیرستان برگزار گردید.


تاریخ انتشار: 1402/07/20