مسابقات فرهنگی- هنری و قرآنی

نتایج مرحله فینال استانی مسابقات قرآن و عترت
برگزیدگان استانی کنگره سراسری قرآن کریم
(ویژه مدارس استعدادهای درخشان)
 
راه یافتگان به مرحله فینال کشوری مسابقات قرآن و عترت
برگزیدگان مرحله ناحیه ای مسابقات قرآن و عترت سال تحصیلی1402-1401

افتخار آفرینان کشوری و استانی مسابقات فرهنگی هنری و پرسش مهر 1401- 1400

برگزیدگان ناحیه ای مسابقات فرهنگی هنری سال تحصیلی1401-1400

 

برگزیدگان استانی پرسش مهر22

 

برگزیدگان بخش نقالی اولین جشنواره هنری سمپاد

 

افتخار آفرینان استانی بیست و هفتمین کنگره سراسری قرآنی

 

 

 

 

برگزيدگان استانی مسابقات فرهنگي هنري سال تحصیلی 1400-1399