برگزاری اولین جلسه کیفیت بخشی دبیرستان با حضور مدیریت دبیرستان و مشاورین محترم و سرپرستان

اولین جلسه کیفیت بخشی دبیرستان با حضور مدیریت  دبیرستان  و مشاورین محترم و سرپرستان گرامی با موضوعات:

تجربه گردانی؛ خودارزیابی؛ تبادل نظر و هم اندیشی و تقسیم وظایف تیم اجرایی کیفیت بخشی و استخراج مولفه های موثر در پیشبرد اهداف دبیرستان و همچنین ارائه راهکارهای لازم جهت کنترل سلامت روان دانش آموزان

در تاریخ 23 مهر 1402 در محل دبیرستان برگزار گردید.

 

 


تاریخ انتشار: 1402/07/24