برگزاری جلسه ویژه اولیای پایه دهم با موضوع تغییرات نهایی و کنکور

جلسه ویژه اولیای پایه دهم با موضوع تغییرات نهایی و کنکور با حضور مشاور برتر کنکور جناب آقای دکتر مؤمنی و مشاور آموزشگاه سرکار خانم دکتر باقرزاده برگزار گردید.


تاریخ انتشار: 1402/08/30