برگزاری جلسه کیفیت بخشی آموزشی

جلسه کیفیت بخشی آموزشی دبیرستان فرزانگان ۳ با حضور مشاوران و سرپرستان آموزشی و تحلیل کارنامه ها و وضعیت درسی دانش آموزان در پایه های مختلف و ارائه راهکارهای لازم برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ضعیف در ترم دوم سال تحصیلی جاری در تاریخ 3 اسفند برگزار گردید.


تاریخ انتشار: 1401/12/04