برگزاری اردوی تفریحی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم

دانش آموزان پایه دوازدهم روز سه شنبه 2 اسفند ماه  از ساعت ۱۳ الی ۲۲ شب در اردوگاه بعثت حضور یافتند و در ادامه برای اردوی شب در مدرسه در محیط آموزشگاه حاضر شده و صبح روز بعد صبحانه عدسی را همراه با سایر دانش آموزان میل کردند.

 

 


تاریخ انتشار: 1401/12/03