برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان بهمن ماه

 جلسه انجمن اولیا ومربیان یک شنبه 30 بهمن ماه برگزار گردید.
ضمن تشکر از حضوراعضای محترم ؛

✅ ارائه گزارش اقدامات انجام شده دبیرستان  در دوماه گذشته.

✅ ارائه نتایج امتحانات ودرخواست کسب مجوزبرای برگزاری  کلاسهای تقویتی وتکمیلی  ویژه مخاطبان هرگروه.

✅ درخواست کسب مجوز برگزاری برنامه اعتکاف نوروزی سالن مطالعه.

✅ درخواست کسب مجوز برای اردوی مطالعاتی دانش آموزان المپیادی.

✅ استماع نظرات وپیشنهادات اعضای انجمن..

درپایان جلسه از پدران ومادران عضوانجمن به نیابت از کلیه اولیا به مناسبت روز پدر وروز مادر تجلیل شد.

 

 


تاریخ انتشار: 1401/11/30