قهرمانی‌های تیم والیبال فرزانگان ۳ در المپیاد ورزشی مدارس استعدادهای درخشان خراسان رضوی(دختران)

تیم والیبال دبیرستان فرزانگان 3 بعد از چند بازی سخت و نفس گیر در المپیاد ورزشی مدارس استعدادهای درخشان خراسان رضوی، موفق به کسب مقام قهرمانی گردید.


تاریخ انتشار: 1401/11/23