برگزاری اولین جلسه تخصصی ویژه اولیا ودانش آموزان پایه دهم

برگزاري  اولین جلسه ویژه دانش آموزان و اولیای محترم پایه دهم با حضور جناب آقای نیرومند( مشاور تخصصی دپارتمان المپیاد) و جناب آقای دکتر مروارید( مشاور تحصیلی و برنامه ریزی درسی)

 

 


تاریخ انتشار: 1402/07/09