برگزاری مراسم بزرگداشت مقام معلم و روز ملی سمپاد

مراسم بزرگداشت مقام معلم همراه با مراسم روز ملی سمپاد در تاریخ 12 اردیبهشت 1402 در دبیرستان فرزانگان 3 برگزار گردید.

 

 

 

 


تاریخ انتشار: 1402/02/13