افتخارات و جـــــــــــوایز

کنکــــــــــور
افتخارآفرینان کنکور 1400 گروه علوم تجربی     ...مشاهده ی مطلب 
المپیادها و مسابقات علمی
مدال آوران و افتخار آفرینان المپیادهای علمی کشوری- سال تحصیلی 1400-1399 افتخار آفرینان مرحله اول المپیادهای علمی کشوری- سال تحصیلی 1401-1400 ...مشاهده ی مطلب 
مسابقات فرهنگی- هنری و قرآنی
افتخار آفرینان کشوری و استانی مسابقات فرهنگی هنری و پرسش مهر 1401- 1400 برگزیدگان ناحیه ای مسابقات فرهنگی هنری سال ...مشاهده ی مطلب 
جوایز
جوایز در نظر گرفته شده برای المپیادی های سال تحصیلی 1401-1400 مرحله اول مرحله دوم ...مشاهده ی مطلب 
امتحانات داخلی
برترین های امتحانات دی ماه 1400     ...مشاهده ی مطلب